Meie veebisait ei toeta Internet Explorer 11 veebilehitsejat. Palun kasutage uuemat veebibrauserit: Ghrome, Safari, Opera, Firefox.

W.EG. Eesti ja ABB kampaania reeglid 2021.

ABB toodete müügikampaania reeglid.

 

  1. Üldist

1.1 Tarbijamängu korraldaja on W.EG. Eesti OÜ.

1.2 Tarbijamäng on suunatud W.EG. Eesti OÜ klientidele, kes tegelevad elektriliste installatsioonide toodete paigaldamisega.

1.3 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 25.01.2021-15.06.2021.

  1. Auhinnad

2.1 Tarbijamängus on võimalik võita elektrimootoriga kummipaat (edaspidi Auhind). Auhinna paketti kuuluvad: PVC paadi standardvarustus - kaks aeru, kaks istet, jalgpump, veekindlast vineerist ribipõhi (4 ribi), kandekott kummipaadile, paranduskomplekt ja elektrimootor Minn Kota Endura C2 30.

2.2 Auhinna võitja on müügiesindusest kampaaniaperioodil kõige enam ABB madalpinge tooteid ostnud W.EG. Eesti OÜ klient.

  1. Tarbijamängus osalemine

3.1 Tarbijamängus osalemiseks peab tarbija punktis 1.3 nimetatud Tarbijamängu perioodil ostma W.EG. Eesti OÜ Tallinn, Pärnu&Saaremaa, Tartu või Jõhvi&Rakvere esindusest ABB madalpinge tooteid. Antud esindustes kõige rohkem ABB madalpinge tooteid ostnud klient on auhinna võitja.

3.4 Tarbija isikuandmed ei kasutata muul viisil kui võitjate teavitamise ja auhinna üleandmise eesmärgil.

  1. Loosimine ja auhindade kättesaamine

4.1 Punktis 2.1 nimetatud auhinna võitja välja kuulutamine toimub 19.06.2021 .

4.2 Võitjatega võetakse vahetult pärast võitja välja kuulutamist ühendust ja nendega kooskõlastatakse edasine tegevustekäik, st lepitakse kokku auhinna kättesaamise aeg ja koht.

4.4 Kui võitja ei ole loosimisele järgnenud 3 päeva jooksul olnud kättesaadav telefoni/
e - posti teel ja/või on ebaõnnestunud temaga kokku leppida auhinna üleandmise koha ja aja suhtes ja/või kui võitja ei saabu kokkulepitud kohta õigel ajal auhinda vastu võtma või ilmnevad mõned teised võitjaga seotud asjaolud, mis segavad auhinna vastuvõtmist, kaotab võitja õiguse auhinnale ja korraldajal on õigus kasutada auhinda oma äranägemise järgi.

4.5 Korraldaja ei vastuta selle eest, kui õigust auhinna kättesaamisele ei kasutata osaleja isiklikel põhjustel ja käesolevate reeglite või auhinnaüleandmise korrarikkumise tõttu. Sellisel juhul ei korvata mitte mingit osalejakantud kahju ja saamata jäänud auhind või selle rahaline väärtus ei kuulu kompenseerimisele.

  1. Kaebused

5.1 Kõik käesoleva Tarbijamänguga seotud kaebused tuleb esitada kirjalikult. Kaebus koos seda põhjendatavate tõenditega tuleb esitada korraldajale hiljemalt 20.06.2021. Tarbijamängu korraldaja vaatab kaebused läbi ja vastab kaebusele 30 päeva jooksul.

  1. Lõppsätted

6.1 Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu.

6.2 Korraldaja ei vastuta osaleja andmete kättesaamise, saatmise, kaotamise, hilinemise ja teiste tehniliste ebakõlade eest, mille eest korraldaja pole vastutav ja mida ta ei saa kontrollida.

6.3 Korralda ei vastuta teenuste tehniliste rikete eest, süsteemi või tarkvara rikete, viivituste ning teiste sarnaste häirete eest, mis piiravad mängus osalemise võimalusi või Tarbijamängu veebisaidi kasutamist.

6.4 Tarbijamängu kõik tingimused ja reeglid on veebilehel www.weg.ee/abb-kampaania-2021.