Meie veebisait ei toeta Internet Explorer 11 veebilehitsejat. Palun kasutage uuemat veebibrauserit: Ghrome, Safari, Opera, Firefox.

SEOSES KOLIMISEGA ON MEIE KESKLADU SULETUD 06.06. 2024 - 12.06.2024

SUUR-SÕJAMÄE ESINDUS SULETUD  10.06.2024 - 12.06.2024

Ülemiste esindus asub uuel ajutisel pinnal Suur-Sõjamäe põik 11, Tallinn

Teisipäeval, 14.05, toimuvad e-poes hooldustööd. Hooldused toimuvad vahemikus 21:00 - 22:00 ning e-pood võib seetõttu olla ajutiselt kättesaamatu. Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest.

 

 

 Draka paigalguskaablite kampaania 2023 reeglid


Üldist
1.1 Tarbijamängu korraldaja on W.EG. Eesti OÜ.

1.2 Tarbijamäng on suunatud W.EG. Eesti OÜ klientidele, kes tegelevad elektriliste installatsioonide toodete paigaldamisega.

1.3 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 01.03.2023-15.06.2023

1.4 Kampaaniatoodeteks on Draka XPJ, XPUJ, XPUJ-HF D, XPJ-HF D, XPJ-HF C-Pro kaablid.

 

Auhinnad
2.1Tarbijamängus on võimalik võita Kamado Joe Classic I ® grill ja Kamado Joe Junior ® grill.

2.2 Kamado Joe Classic ® grilli võitja selgitab loos. Loosirattas osalevad kõik kliendid, kes on kampaaniaperioodil ostnud W.EG. Eesti OÜ-lt kampaaniakaableid vähemalt 3500€ eest. 

2.3 Kamado Joe Junior ® grilli saab W.EG. Eesti OÜ esindustest suurima summa eest kampaaniakaableid ostnud klient. 

Eraldi arvestust peetakse esinduste lõikes järgmiselt:
- Ülemiste, Mustamäe, Keskladu, e-pood
- Tartu, Võru esindus
- Rakvere, Jõhvi, Narva esindus
- Pärnu, Paide, Kuressaare, Viljandi

 

Tarbijamängus osalemine
3.1 Tarbijamängus osalemiseks peab tarbija punktis 1.3 nimetatud Tarbijamängu perioodil ostma W.EG. Eesti OÜ esindusest käesoleva dokumendi punktis 1.4 toodud kaableid.

3.2 Tarbija isikuandmed ei kasutata muul viisil kui võitjate teavitamise ja auhinna üleandmise eesmärgil.

 

Loosimine ja auhindade kättesaamine
4.1 Kamado Joe Classic I ® võitja välja kuulutamine toimub 21.06.2023.

4.2 Võitjatega võetakse vahetult pärast võitja välja kuulutamist ühendust ja nendega kooskõlastatakse edasine tegevustekäik, st lepitakse kokku auhinna kättesaamise aeg ja koht.

4.4 Kui võitja ei ole loosimisele järgnenud 3 päeva jooksul olnud kättesaadav telefoni/
e - posti teel ja/või on ebaõnnestunud temaga kokku leppida auhinna üleandmise koha ja aja suhtes ja/või kui võitja ei saabu kokkulepitud kohta õigel ajal auhinda vastu võtma või ilmnevad mõned teised võitjaga seotud asjaolud, mis segavad auhinna vastuvõtmist, kaotab võitja õiguse auhinnale ja korraldajal on õigus kasutada auhinda oma äranägemise järgi.

4.5 Korraldaja ei vastuta selle eest, kui õigust auhinna kättesaamisele ei kasutata osaleja isiklikel põhjustel ja käesolevate reeglite või auhinnaüleandmise korrarikkumise tõttu. Sellisel juhul ei korvata mitte mingit osalejakantud kahju ja saamata jäänud auhind või selle rahaline väärtus ei kuulu kompenseerimisele.

Kaebused
5.1 Kõik käesoleva Tarbijamänguga seotud kaebused tuleb esitada kirjalikult. Kaebus koos seda põhjendatavate tõenditega tuleb esitada korraldajale hiljemalt 22.06.2021. Tarbijamängu korraldaja vaatab kaebused läbi ja vastab kaebusele 30 päeva jooksul.

Lõppsätted
6.1 Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu.

6.2 Korraldaja ei vastuta osaleja andmete kättesaamise, saatmise, kaotamise, hilinemise ja teiste tehniliste ebakõlade eest, mille eest korraldaja pole vastutav ja mida ta ei saa kontrollida.

6.3 Korralda ei vastuta teenuste tehniliste rikete eest, süsteemi või tarkvara rikete, viivituste ning teiste sarnaste häirete eest, mis piiravad mängus osalemise võimalusi või Tarbijamängu veebisaidi kasutamist.

6.4 Tarbijamängu kõik tingimused ja reeglid on veebilehel https://www.weg.ee/drakagrillikampaania2023